Bản tin

mở cửa Mê Cung - 15 tầng đầu và Cửa Hàng Mê Cung

15 trên tổng số 30 tầng của Mê Cung đã mở ra

Cơ bản thì không có gì khác so với V.N.G , ai chưa biết về Mê Cung thì đọc bài viết này:

http://gunny.zing.vn/su-kien-tinh/tab/bi-an-co-loa/bi-an-co-loa.bai-viet.me-cung.1318.html

 

ở Gunny2.us thì các bạn cần ghi nhớ các nguyên tắc sau:

+ 1 ngày đi được 4 lần :  

          mỗi 6h sẽ reset 1 lần , vào các mốc 0h, 6h , 12h , 18h .

          hôm nay 15/7//2013 là ngày đầu mở cửa nên cho đi tẹt ga , từ mai 16/7/2013 sẽ sử dụng nguyên tắc 6h 

tự động vượt tầng : 

          giống V.N.G , mỗi tầng tự động tốn 50 xu khóa , nếu tăng tốc thì sẽ mất 10 xu cho mỗi phút tăng tốc 

tiếp phí duy trì tầng :

          giống V.N.G , tầng lẻ mất 300 xu , tầng chẵn là 500 xu

+ bảng xếp hạng :

         6h cập nhật 1 lần , vào các mốc 0h, 6h , 12h , 18h .

 

cửa hàng mê cung thời điểm hiện tại đã có thể mua và sử dụng được các loại nước tăng lực ,

ngoại trừ Đá Năng Lượng tạm thời chưa có tác dụng .

 

thuốc tăng lực cùng loại cho xếp chồng thời gian , nhưng ko xếp chồng tác dụng  , ví dụ sử dụng 3 lọ thuốc liên tiếp :

lần 1 : sử dụng thuốc tăng lực tấn công + 20 :  

      sẽ tăng 20 tấn công so với chỉ số gốc , duy trì 30 phút

+ lần 2 :sử dụng thuốc tăng lực tấn công + 50 :  

      sẽ tăng 50 tấn công so với chỉ số gốc (ko xếp chồng 2 lần là 70) , duy trì 60 phút (xếp chồng 2 lần , mỗi lần 30)

+ lần 3 :sử dụng thuốc tăng lực tấn công +20 :  

      lại chỉ tăng 20 tấn công so với chỉ số gốc (đè cái cũ) , và thời gian duy trì lên 90 phút (xếp chồng cả 3 lần)

 

thuốc tăng lực tấn công - phòng thủ là 2 loại khác nhau , nên ko liên quan đến quy tắc trên .

 

hệ thống Chiến Hồn và Năng Lượng Siêu Gà sẽ ra mắt thứ 2 tuần tới : 22/7/2013

Về đầu trang