Bản tin

Pet mới : Kim Xà Vương

Thêm loại Pet mới nhất , để tạo thêm phong phú cho chiến đấu .

 

Cách thức sở hữu cũng giống các loại Pet khác là vào Nông Trại và Tạo Mới .

Sau đây là các Skill của Kim Xà Vương cấp 60 :

 

+ Cuồng Vũ -: Thú cưng có 100% xác suất tấn công kẻ địch khi kết thúc turn, gây 30% sát thương. (Kỹ năng Bị Động)

+ Nọc Độc : Bắn ra nọc độc, gây 180% sát thương, 100% bạo kích, mục tiêu trúng phải giảm 300 sát thương, duy trì 3 turn.

+ Kiệt Sức : Giảm 500 tấn công, 500 phòng thủ toàn bộ phe địch, duy trì 2 turn. Kỹ năng chỉ hiệu quả trong chiến đấu.

+ Mahoraga : Giảm 30 điểm ma pháp của tất cả thú cưng bên địch. Kỹ năng chỉ hiệu quả trong chiến đấu.

+ Cuồng bạo : Mỗi turn giảm 1000 HP, tăng 50% bạo kích. Duy trì 3 turn.

+ Hắc nha : Tăng 200 hộ giáp, 3000 HP tối đa.   (Kỹ năng Bị Động)

+ Tuyệt vọng : Giảm 200 hộ giáp tất cả phe địch và không thể di chuyển, duy trì 2 turn. Kỹ năng chỉ hiệu quả trong chiến đấu.

+ Chuyển hóa : Mỗi lần bị tấn công nhận được 2 điểm ma pháp.  (Kỹ năng Bị Động)

Về đầu trang